Om oss

Maxirent AS ble etablert i 1994 og er i dag totalleverandør av rengjøringstjenester for selskaper, privatpersoner og familier. Vi gjør alltid vårt ytterste for å gjøre våre kunder fornøyde.

1. Vårt fokus:

 • Kvalitet – gode dokumenterbare systemer for oppfølging skal sikre våre oppdragsgivere tilstrekkelig kvalitet.
 • Personalstabilitet – selskapet arbeider målrettet med å tilrettelegge for at våre ansatte tenker langsiktig i sitt ansettelsesforhold.
 • Pris – våre priser skal være konkurransedyktig og reflektere det kvalitetsnivået våre kunder bestiller. Vi tilbyr optimale løsninger som bidrar til å nå vår oppdragsgivers mål for stabil kvalitet til rett kostnad
 • Kundeoppfølging - Renhold krever et tett og regelmessig samarbeid mellom oppdragsgiver og renholdsleverandør. Punktlighet og fleksibilitet fra oss er vesentlig for å ivareta et godt samarbeid

2. Ledelse:

Vår ledelsesfilosofi baseres på målstyrt ledelsesansvar, hvor resultater vurderes i forhold til målene. Lederskap skal preges av beslutningsdyktighet, handlekraft, initiativ og kreativitet.

3. Forretningside:

Ved å utnytte selskapets kompetanse skal Maxirent AS dekke utvalgte målgruppers behov for produkter og tjenester relatert til renhold.

Moral - etikk

Av alle våre medarbeidere skal det kreves ærlighet og lojalitet. I forhold til så vel eksterne som interne lover og regler forventes høyverdige moralske og etiske holdninger.

Kundefokus

 • Vi har alle en kunde
 • Vi arbeider for å overgå forventningene – hver gang
 • Vi er løsningsorienterte. Vi ser muligheter, ikke problemer, og utnytter dem aktivt

Integritet

 • Vi er en profesjonell, pålitelig og rettferdig forretningspartner
 • Vi holder ord og oppfyller våre forpliktelser

Læring

 • For oss er læring vilje til forandring – både av våre holdninger, vår oppførsel og måten vi arbeider på
 • Vi oppnår et forsprang ved å utveksle, utvikle og anvende vår kunnskap raskere og bedre enn andre
 • Vår personlige utvikling avhenger av trening, mobilitet, utfordrende arbeidsoppgaver og ærlige tilbakemeldinger
 • Læring sammen med forretningspartnere og på tvers av bedriftsenheter er avgjørende
 • Vår læring er basert på toveis kommunikasjon og lagarbeid

4. Kreativitet og pågangsmot:

 • Vårt mangfold og vår evne til å utfordre oppleste sannheter skaper nytenking
 • Vår frihet til å prøve ut nye ideer motiverer og øker vår konkurranseevne
 • Vi deltar aktivt i beslutningsprosessene
 • Når beslutningene er tatt, fokuserer vi all vår energi på gjennomføring

5. Vår erklæring om kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

 • Vår virksomhet særpreges av tillit, åpenhet og langsiktighet i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samfunnet som helhet
 • Vårt arbeid planlegges og gjennomføres på en sikker måte slik at menneskers liv og helse, miljøet og materielle verdier beskyttes
 • Vår markedsposisjon og lønnsomhet sikres gjennom læring, kontinuerlig forbedring og fremragende kvalitet i produkter og tjenester 

6. Kvalitet

I alle forhold skal det fokuseres på kvalitet og profesjonalitet. Bedriften ønsker å rette fokus internt mot sine ansatte. Ansatte som opplever at de blir tatt vare på av sin arbeidsgiver, vil ha det beste utgangspunkt for å ivareta bedriftens kvalitetsambisjoner.

7. Personalet

Gjennom lønnsomhet skal det for alle ansatte tilstrebes trygghet og stabilitet i arbeidssituasjonen. Ved målstyrt ledelse skal det stilles krav til alle medarbeidere. Når forventningene innfris, vil våre medarbeidere - på alle nivå i organisasjonen - oppleve både faglig og personlig respekt og anerkjennelse.

Til alle medarbeidere skal det stilles krav til kompetanse og holdninger som harmonerer med stillingsnivå. Medarbeidere skal tilbys opplærings- og utviklingsmuligheter i sitt arbeide. Lydhørhet for forslag som fremmer trivsel og produktivitet skal utvises.

Organisasjon

Flyttevask  - 75m2

Veldig god service og hyggelige ansatte. Jeg var svært fornøyd med godt resultat av flyttevasken. Kommunikasjon og punktlighet var strålende. 

Lars-Henrik, Oslo

Flyttevask  - 39m2

Super hyggelige folk och gjorde ett strålanda jobb med flyttevask av leiligheten. Veldigt fin kontrakt underveis og veldigt tillmötesgående. Kan starkt anbefalle dem :)

Rebecca, Oslo

Flyttevask  - 75m2

Jeg kunne ikke vært mer fornøyd! Utrolig hyggelige folk som gjorde en veldig god jobb. 10/10.

Mats-Henrik, Oslo

Rengjøring  - 70m2

Rent og fint til fair pris, kom til avtalt tid. 

Pål, Oslo

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker