Nyheter

11.10.2023
Garderobeanlegg - vaskerom - vaskeplasser

For tilskitnende aktiviteter må det innrettes egne vaskerom i direkte tilknytning til garderobene, eventuelt i åpen forbindelse med dem. En bør regne med én vaskeplass for hver tredje til femte person som skal bruke garderobeanlegget samtidig, avhengig av aktivitetens art og om det i tillegg fins dusj.

Les mer
10.10.2023
Garderober: Tilrettelegging for renhold

Renhold representerer store deler av driftskostnadene til en bygning. Plasseringen av garderobene i bygningen har innvirkning på hvor langt brukerne drar utendørs smuss med seg inn i bygningen.

Les mer
09.10.2023
Toaletter: Renhold og vedlikehold

Generelt: Renholdskostnader for toalettrom er høye, så man bør vektlegge renholds- og vedlikeholdsmulighetene ved valg av materialer og innredning.

Les mer
08.10.2023
Allergi og renholdsmetoder

Godt renhold reduserer konsen­trasjonen av husstøvmidd, muggsopper, pollen og mengden av svevestøv i romlufta.
Renholdsmeto­dene kan være en kombinasjon av støvsuging, tørr­mopping, støvtørking med tørr mikrofiberklut og
eventuelt flekkfjerning med en lett fuktig mopp eller mikrofiberklut. Tørrmopping med syntetiske eller oljeimpregnerte
mopper fjerner tørt smuss svært effektivt. Lett fuktig mopper nødvendig for å fjerne flekker, i tillegg til at man ef­fektivt
fjerner allergener som pollen og muggsopp­sporer.

Les mer
08.10.2023
Allergi - tilrettelegging for renhold

Retningslinjer for godt og effektivt renhold.

Les mer
08.10.2023
Allergi - dyrehår og pollen

Dyrehår og støv fra husdyr og kjæledyr inneholder sterke allergener som kan utløse anfall hos overfølsomme personer.
Spesielt katteallergener har evnen til å forårsake astma. På samme måte som dette, frigjør vindbestøvende trær, blomster og gras store mengder pollen under blomstringstiden.

Les mer
08.10.2023
Husstøvmidd allergi

Husstøvmidden er en vanlig årsak til innendørs allergier, spesielt i boliger.
Den finnes i store mengder i støv inne. Husstøvmidden trives best ved temperaturer rundt 25 ° C og relativ luftfuktighet på 75-80%.

Les mer
08.10.2023
Betydningen av inneklima for overfølsomhet og helseplager

Et forurenset inneklima kan føre til overfølsomhet og utløse allergiske reaksjoner som astma, høysnue, elveblest og barneeksem. I tillegg kan det også bidra til vanlige helseproblemer, som trøtthet, hodepine, vansker med å konsentrere seg, irritasjon i slimhinner i øyne og luftveier og hudproblemer. Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom vi i Norge tilbringer rundt 95% av tiden vår innendørs, hvor luften ofte er 2-100 ganger mer forurenset enn utendørs.

Les mer
07.10.2023
Husstøv allergi

Sammenstillingen av støv i et hus kan variere betydelig, med en rekke ulike komponenter. Disse inkluderer bakterier, sopp, pollen, hudceller fra både mennesker og dyr, husstøvmidd, hår, tekstilfibre, papirfibre, mineralullfibre og små partikler av plast, maling, treverk, metaller, sement og silikater

Les mer
05.10.2023
Rengjøring av tepper

Tepper må vies spesiell oppmerksomhet, og her trengs flere rengjøringsmetoder for å oppnå et godt resultat.

Les mer
© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker