Oppfølging av renholdet

Tidsplan og arbeidsomfang

Den tidsplan, frekvenser og renholdsobjekter som renholder har fått utdelt, følges opp. Dette overvåkes regelmessig av renholdsleder eller fagansvarlig.

Oppfølging av metoder

Avdelingsleder eller utpekt fagansvarlig overvåker regelmessig at metodene brukes i henhold til renholdsplan.

Oppfølging av riktig middelbruk

Avdelingsleder eller utpekt fagansvarlig overvåker regelmessig at bruk av midler er i samsvar med middelbruksinstruks og renholdsplan.

Visuell kontroll

Arbeidssleder er ansvarlig for den visuelle kontrollen daglig. Kontrollen tas etter utført renhold og før desinfisering, Etterkontroll - liste fylles ut. Observasjoner og avvik behandles som omtalt i rutine for ” avviksbehandling.” Renholder melder fra til arbeidslederleder når renholdet er utført. Arbeidsleder og renholder kontrollerer linjene for å se om renholdet svarer til avtalt kvalitet.

Blir det registrert synlig smuss, settes det straks i gang utbedringstiltak. Arbeidsleder og renholder skal ikke avslutte arbeidet før renholdet er godkjent visuelt.

Etterkontroll - liste signeres av arbeidsleder og leveres kundens kontaktpersoner før oppstart neste dag. Avvik på avtalte produkter levert av kunden – og som kan medføre mangelfullt renhold - registreres på etterkontroll - listen.      Listen skal gjennomgås av kundens kontrollør og godkjennes, eventuelle avvik tas opp og avviksbehandling iverksettes.

Periodisk gjennomgang av etterkontroll - lister gjøres på kundemøter, med frekvenser som avtalt med den enkelte kunde. Avdelingsansvarlig / arbeidsleder oppbevarer periodens etterkontroll - lister til gjennomført kundemøte. Der det ikke er avtale om kundemøter oppbevares etterkontroll - listen i 3 til 4 måneder. Ved konstatert avvik iverksettes avviksbehandling etter rutine. Det må avklares med hver enkel kunde om oppbevaringssted

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker