Inngangspartiet - tillrettelegging for renhold

Mye smuss blir trukket inn i huset utenfra. Inngangsparti med hensiktsmessig utforming kan gi et renere hus. God utforming av inngangspartiet starter med atkomstarealene. Gang- og kjøreveier inn til huset bør helst være belagt med betong- eller steinprodukter. Inngangspartiet bør være overbygd, og foran døra bør det ligge fotskraperist i hele bredden på inngangen. Boliger bør også ha en luftsluse i form av et vindfang e.l. som kan lukkes. Støv i luften utenfra, f.eks. pollen og andre allergiframkallende stoffer, blir dermed hindret i å komme inn. Dessuten kan man ta av skitne sko og klær før man går inn i boligen.

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker