Anbefalinger for effektivt renhold i private boliger

Bakgrunn og hensikt

Riktig renhold er avgjørende for kvaliteten på innemiljøet. Vår renholdskultur er dårligere enn for noen tiår siden. En årsak er at den hjemmeværende husmoren stort sett tilhører historien.

Dagens yrkesliv gjør at vi har liten tid til tradisjonelt renhold. Nye overflatematerialer og moderne rengjøringsmetoder gjør det imidlertid mulig å utføre renhold både effektivt og tilfredsstillende.

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker